Polityka prywatności

Sierpień 18, 2018

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

W związku z rozpoczęciem stosowania począwszy od 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO zapraszamy do  zapoznania się z naszą polityką prywatności i przetwarzania danych osobowych w serwisie hoteltm.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego hoteltm.pl (dalej: serwis).
 2. Administratorem serwisu jest TM Bogumiła Siurnik ul. Focha 12, 26-600 Radom
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@hoteltm.pl
 4. Informujemy, że korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin serwisu, takie jak podstrony, które wyświetlaliście, czas, jaki spędziliście na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies, byście Państwo mogli w sposób komfortowy korzystać ze strony.
 6. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Waszym urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 7. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu opcji przeglądarki internetowej znajdziecie Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 8. Można zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Polityka prywatności dotycząca kontaktów indywidualnych

 

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu. Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy przekazywane nam Państwa dane osobowe w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym.

Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

Państwa dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie przez nas w celu obsługi Waszego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się z nami.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest TM Bogumiła Siurnik ul. Focha 12, 26-600 Radom, e-mail: kontakt@hoteltm.pl, tel.  609769620

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

 

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych jest TM Bogumiła Siurnik ul. Focha 12, 26-600 Radom. Pana / Pani dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms).  Jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (jeżeli do tego dojdzie, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie na potrzeby dalszej współpracy).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pana / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pana / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pan / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail kontakt@hoteltm.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in.  Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.